Cursuri de navigatie in Tulcea | Conditii de inscriere

 

scoala-conducatori-ambarcatiuni

CONDITII INSCRIERE

1. Varsta minima 18 ani

2. Intocmire dosar care sa cuprinda:

– copie  buletin

– copie a ultimului act de studiu  (sau cel pe care il detineti)

– adeverinta medic familie  completata dupa exemplul de mai jos

„Apt  medical pentru conducator de ambarcatiune agrement cu motor” pentru a-i servi la CAPITANIE

COSTURI

– 600 ron (o singura categorie)  pentru cei cu domiciliul in interiorul Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii (fara viza de flotant! Ceatalchioi, Plauru, Salceni, Patlageanca, Pardina, Chilia Veche, Ttatanir, C.A.Rosetti, Sfistofca, Letea, Cardon, Periprava, Crisan, Mila 23, Caraorman, Maliuc, Partizani, Gorgova, Vulturu, Ilganii de Sus, Ilganii de Jos, Sf. Gheorghe, Baltenii de Jos, Uzlina, Sulina)

– 800 ron (o singura categorie)  pentru cei ce nu se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii

Plata se poate  face cash in momentul depunerii dosarului sau in contul societatii.

SC MOCANU & CO SRL

CUI: RO3611700

Nr Inreg Reg. Comertului: J36/219/1993

Cont ron: RO89INGB0000999903001750 (ING BANK)

 

DURATA  3 zile

Orele de curs se desfasoara in zilele de Vineri, Sambata si Duminica, in sala de conferinte din cadrul hotelului Insula, situat in Tulcea, str Ing. Dumitru Ivanov

NUMAR DE CONTACT: 0755 500 601

INFORMATII SUPLIMENTARE extrase din Ordinul 527/2016

Ambarcaţiune de agrement – orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, inclusiv motovehicul nautic (motovehicul nautic – o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia)

 

Clasificarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Art. 2. – (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie după cum urmează:

 1. a) clasa A – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare şi în toate zonele maritime (marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă şi marea liberă);
 2. b) clasa B – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 24 Mm faţă de ţărm;
 3. c) clasa C – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de ţărm;
 4. d) clasa D – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare.

– (2) Posesorului certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D îi este interzis a naviga în apele maritime interioare.

– (3) Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP inclusiv nu este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.

Art. 3. – (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condiţiile obligatorii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

-(2) Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 2. b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical şi un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie şi de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;
 3. c) să dovedească competenţele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament şi să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobată corespunzătoare clasei certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.

 

Condiţii obligatorii pentru obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

I Clasa A

 1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.
 2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul ofiţer punte secund.
 3. Clasa B
 4.   Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau D de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.
 5. Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte.

III. Clasa C

 1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C; sau
 2. b) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D şi va susţine un examen de diferenţă la COLREG – Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.
 3. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofiţer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.
 4. Clasa D
 5. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; sau b) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C şi va susţine un examen de diferenţă la RND – Regulamentul de navigaţie pe Dunăre.
 6. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă fluvială.