Pescuitul în Delta Dunării

1. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.


2. Pescuitul sportiv se desfasoara in baza prevederilor ORDIN Nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.


Document PDF: Condiţii de acces şi de practicare a pescuitului recreativ/ sportiv în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării


3. Conform ART. 24 din O.U.G Nr. 23/2008 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura – practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale se realizează: aln. b) în apele pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare; aln. e) în apele de pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg.


4. Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, conform anexei 1 din Ordinului Nr. 342 din 28 mai 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic: Babuşcă (Rutilus rutilus), Biban (Perca fluviatilis), Crap (Cyprinus carpio), Caras (Carassius auratus), Lin (Tinca tinca), Plătică (Abramis brama), Somn (Silurus glanis), Şalău (Stizostedion sp.), Şprot (Spratus spratus), Stavrid (Trachurus mediteraneus), Hamsie (Engraulis encrasicholus).


Sursă informații: ARBDD